logo_AL-ES

[ Opis ]

Kažipot - poslanstvo, vrednote, vizija.

Poslanstvo

Verjamemo, da je ključno, da imate dostop do relevantnih in pravočasnih informacij, hkrati pa se zavedamo, da je varnost izjemno pomembna. Zavezani smo k diskretnemu, zakonitemu in profesionalnemu opravljanju naših storitev. Odlikujejo nas strokovna znanja, spretnosti in sposobnosti na različnih področjih. Z veseljem vam ponudimo vrhunske detektivske in varnostne rešitve.

Vrednote

 • Zaupnost

  Zaupnost je med našimi najpomembnejšimi vrednotami. Zavezani smo k poklicni molčečnosti, ohranjanju zaupnosti ter varovanju osebnih podatkov in informacij.
 • Strokovnost in zakonitost

  Strokovnost in zakonitost sta vrednoti, ki se odražata v kontinuiranem izpopolnjevanju ter spoštovanju pravnih pravil in notranjih aktov. Naše storitve in pooblastila izvajamo v skladu z zakonom oz. podzakonskimi predpisi.
 • Integriteta

  Vodi nas visoka stopnja integritete, zagovarjamo najvišje standarde moralnih ter etičnih vrednot. Pri opravljanju nalog smo neodvisni, izogibamo se nasprotju interesov.
 • Prilagodljivost

  Raznolikost primerov, spreminjajoče okoliščine in zunanji dejavniki nas silijo v proaktivne odzive in nenehno prilagodljivost. Zavedamo se, da je sprememba edina stalnica.

Vizija

Ostati z znanjem in tehnologijo izpopolnjeno podjetje. Slediti najnovejšim standardom, smernicam in izzivom prihodnosti na področju zasebnega preiskovanja in varnosti.

Nudimo vam detektivske in varnostne storitve s celovitim, inovativnim in gospodarnim pristopom.

Naša strokovnost je pridobivanje, zbiranje in obdelovanje informacij ter storitve na področju varnosti (varnost informacij, informacijskih sistemov, varnost komunikacij, osebna varnost...).

Vsakega detektivskega primera oz. posla se lotimo zavzeto in profesionalno. Zagotovimo dokazno gradivo oziroma ključne podatke in informacije, ki vam bodo omogočile uspešno odločanje, delovanje, izboljševanje ter zavarovanje vaših pravic.

Dejavnost opravljamo na območju celotne Slovenije, vključno s tujino.

Strokovno sodelovanje, ki temelji na varnosti, kakovosti in zaupnosti.

Zavedamo se, da je varovanje informacij eden od temeljev za uspešno poslovanje. Celovito in sistematično varujemo zaupnost, integriteto ter razpoložjivost informacij, katere obdelujemo (sledimo smernicam mednarodno priznanega standarda ISO 27001:2013).